контент | меню | Кнопки доступа

Илмий амалий конференция Ҳуқуқ газетаси 2020 йил 4-июнь, №22-сон (1219))

М.Мамасиддиқов: Ҳуқуқни қўллаш амалиётидаги муаммолар илмий тадқиқ этиш орқали ҳал этилади. "Янги Ўзбекистон" газетаси 104-сон

Е.Коленко: Қонунга итоат қилиш мақсадида ўқитиш ва таълим олиш "Ҳуқуқ" газетаси 14-сон

Миллат борлиги ва буюклигининг тимсоли "Ҳуқуқ" газетаси 21-сон

Одинаев Адҳам Саъдуллоевич: Неустойка қўллашга оид фуқаролик-ҳуқуқий қонунчиликни такомиллаштириш. Журнал "Молодой учёний"

А.Ибраймов: Механизм организации модульно-накопителных дистанционных курсов повышения квалификации. Scientifix Horizon in the context of social crises, June 6-8, 2020

А. Ҳамидов: Ижро ҳужжатини иҳтиёрий ижро қилиш шартлари. "Ўзбекистонда судлар фаолияти ва суд ҳужжатлари ижроси: уйғунлиги, бугунги ҳолати ва истиқболлари" мавзусидаги республика илмий-амалий онлаён конференцияси материаллари тўплами, ТДЮУ, 2020

М.Раджапова: PROSECUTORS IN CRIMINAL COURT PROCEEDINGS, American Journal of Research, №5-6, USA, 2020

Issues of improving the application of a later of credit in the Republic of Uzbekistan, European Journal of Research volume 5 issue 6 2020

С.Холбаев: Суд ҳокимияти мустақиллигини таъминлаш билан боғлиқ айрим мулоҳазалар, Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий Кенгаши, Суд ҳокимияти мустақиллигини таъминлашнинг долзарб масалалари, Халқаро конференция материаллари тўплами, 2019 йил 26 нояюрь, Тошкент, 2020

Бобуо Мирзо Исмоилов: Предотвращение коррупции в судебной системе Узбекистана, Суд ҳокимияти мустақиллигини таъминлашнинг долзарб масалалари, Халқаро конференция материаллари тўплами, 2019 йил 26 ноябрь, Тошкент, 2020

А.Ибраймов:  Особенности организации открытых уроков в режиме онлайн, Science and practice: Implementation to modern society, Manchester, Great Britain, June 26-28, 2020

Sh.Zokirov:  Electronic review of appeals of individuals and legal entities in the conditions of a pandemic (on the example of the bodies of the prosecutor’s office), International Journal of Advanced Science and Technology, 2020

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ БОШ ПРОКУРАТУРАСИ АКАДЕМИЯСИ

Ягона ишонч телефони

1007

Бизнинг манзил

100047 Тошкент ш., Миробод т., Шахрисабз кўчаси, 42-уй
e-mail: info@proacademy.uz