Опросы

Опросы

Келиб чиқиш шакли бўйича қандай излар мавжуд?
  • Периферик, локал излар
  • Ботиқ, юзаки излар
  • Статик ва динамик излар
  • Периферик, юзаки излар