O'zbekiston Respublikasi tomonidan ratifikatsiya qilingan Inson huquqlari bo'yicha xalqaro shartnomalar*

O'zbekiston Respublikasi tomonidan ratifikatsiya qilingan Inson huquqlari bo'yicha xalqaro shartnomalar*

Xalqaro shartnomaning nomi

Ratifikatsiya

O'zbekiston Respublikasi
uchun kuchga kirishi

1.

Zo'rlab ishlatish yoki majburiy mehnat to'g'risidagi Konvensiya

1930 yil 28 iyun, Jeneva

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining
1997 yil 30 avgustdagi
492-I-sonli Qarori

1992 yil 13 iyul

2.

Ishning davom etish muddatini haftasiga qirq soatgacha qisqartirish to'g'risidagi Konvensiya

(1935 yil 21 iyun, Jeneva,)

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining
1995 yil 6 maydagi 83-I-sonli Qarori

1992 yil 13 iyul

3.

Haq to'lanadigan yillik ta'tillar to'g'risidagi Konvensiya

(1936 yil 24 iyun, Jeneva)

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining
1995 yil 6 maydagi 84-I-sonli Qarori

1992 yil 13 iyul

4.

Birlashmalar erkinligi va kasaba uyushmalariga birlashish huquqini himoya qilish to'g'risidagi
87-sonli Konvensiya

(1948 yil 9 iyul, San-Fransisko)

O'zbekiston Respublikasining
2016 yil 25 oktyabrdagi O'RQ-412-sonli
Qonuni

2017 yil 12 dekabr

5.

Kasaba uyushmalariga birlashish va jamoa muzokaralarini yuritish huquqi prinsiplarini qo'llanish
to'g'risidagi Konvensiya

(1949 yil 1 iyul, Jeneva)

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining
1997 yil 30 avgustdagi
496-I-sonli Qarori

1992 yil 13 iyul

6.

Halokatga uchragan kemalarning dengizdagi qurolli kuchlar tarkibidan bo'lmish yaradorlari,
bemorlari va shaxslarining qismatlarini yengillashtirish to'g'risidagi

Konvensiya

(1949 yil 12 avgust, Jeneva)

O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining
1993 yil 3 sentyabrdagi 946- XII -sonli Qarori

1994  yil 8 aprel

7.

Harakatdagi armiyalardagi yaradorlar va bemorlarning qismatlarini yengillashtirish to'g'risidagi

Konvensiya (I)

(1949 yil 12 avgust, Jeneva)

 

O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining
1993 yil 3 sentyabrdagi 946- XII -sonli Qarori

1994  yil 8 aprel

8.

Harbiy asirlar bilan qilinadigan muomala to'g'risidagi

Konvensiya

(1949 yil 12 avgust, Jeneva)

O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining
1993 yil 3 sentyabrdagi 946-XII-sonli Qarori

1994  yil 8 aprel

9.

 

Urush vaqtida fuqaro aholini himoya qilish to'g'risidagi

Konvensiya

(1949 yil 12 avgust, Jeneva)

 

O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining
1993 yil 3 sentyabrdagi 946-XII-sonli Qarori

1994  yil 8 aprel

10.

Odam savdosiga va uchinchi shaxslar tomonidan tanfurushlikdan foydalanilishiga qarshi kurashish
to'g'risidagi

Konvensiya

(1950 yil 21 mart,
Leyk Sakses, Nyu-York)

O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining
1993 yil 3 sentyabrdagi 946-XII-sonli Qarori

2004 yil 27 may

11.

Bir xil qiymatga ega bo'lgan mehnat uchun erkaklar va
xotin-qizlarni teng rag'batlantirish
to'g'risidagi Konvensiya

(1951 yil 29 iyun, Jeneva)

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining

1997 yil 30-avgustdagi 493-I-son Qarori

1992 yil 13 iyul

12.

Onalikni muhofaza qilish to'g'risidagi
Konvensiya

(1952 yil 28 iyun, Jeneva)

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining

1995 yil 6 maydagi
85-I-sonli Qarori

 

1996 yil 25 sentyabr

13.

Xotin-qizlarning siyosiy huquqlari to'g'risidagi

Konvensiya

(1952 yil 20 dekabr, Nyu-York)

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining

1997 yil 30-avgustdagi 501-I-son Qarori

 

1997 yil 28 dekabr

14.

Majburiy mehnatni tugatish to'g'risidagi 105 Konvensiya

(1957 yil 25 iyun, Jeneva)

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining

1997 yil 30-avgustdagi 498-I-son Qarori

1997 yil 15 dekabr

15.

Mehnat va mashg'ulotlar sohasidagi kamsitishlar to'g'risidagi
Konvensiya

(1958 yil 25 iyun, Jeneva)

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining

1997 yil 30-avgustdagi 499-I-sonli Qarori

 

1992 yil 13 iyul

16.

 

Ta'lim sohasidagi kamsitishlarga qarshi kurash to'g'risidagi

Konvensiya

(1960 yil 14 dekabr, Parij)

 

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining

1997 yil 30-avgustdagi 497-I-sonli Qaror

 

1998 yil 8 mart

17.

Ish bilan ta'minlash siyosati to'g'risidagi
Konvensiya

(1964 yil 7 iyul, Jeneva)

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining

1995 yil 6 maydagi
86-I-sonli Qaror

1992 yil 13 iyul

18.

Irqiy kamsitishning barcha shakllarini tugatish to'g'risidagi xalqaro Konvensiya

(1965 yil 21 dekabr, Nyu-York)

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining

1995 yil 31-avgustdagi 129-I-sonli Qarori

 

1995 yil 28 oktyabr

19.

Fuqaroviy va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktga doir

Fakultativ bayonnoma

(1966 yil 16 dekabr, Nyu-York)

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining

1995 yil 31-avgustdagi 128-I-sonli Qarori

 

1995 yil 28 dekabr

20.

Xalqaro avtomobilda tashishni amalga oshiruvchi transport vositalari ekipajlari ishiga daxldor
Yevropa bitimi

(1970 yil 1 iyul, Jeneva) 

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining

1998 yil 29 avgustdagi 685-I-son Qarori

 

1999 yil 20 aprel

21.

Korxonalarda mehnatkashlar vakillarining huquqlarini himoya qilish va ularga beriladigan
imkoniyatlar to'g'risidagi

Konvensiya

(1971 yil 23 iyun, Jeneva)

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining

1997 yil 30-avgustdagi 494-I-sonli Qarori

 

1997 yil 15 dekabr

22.

 

Ishga qabul qilish uchun eng kichik yosh to'g'risidagi Konvensiya

(1973 yil 26 iyun, Jeneva)

 

O'zbekiston Respublikasining

2008 yil 4 apreldagi O'RQ-140-sonli Qonuni

 

2010 yil 6 mart

23.

Xalqaro qurolli mojarolar qurbonlarini himoya qilishga taalluqli, 1949 yil
12 avgustda qabul
qilingan jeneva konvensiyalariga doir qo'shimcha Protokol

(I protokol)

(1977 yil 8 iyun, Jeneva)

O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining
1993 yil 3 sentyabrdagi
946- XII-sonli Qarori

1994 yil 8 aprel

24.

Xalqaro qurolli mojarolar qurbonlarini himoya qilishga taalluqli, 1949 yil
12 avgustda qabul
qilingan jeneva konvensiyalariga doir qo'shimcha Protokol

(II protokol)

(1977 yil 8 iyun, Jeneva)

O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining
1993 yil 3 sentyabrdagi
946- XII-sonli Qarori

1994 yil 8 aprel

25.

Odamlarni garovga olishga qarshi kurash to'g'risida

xalqaro Konvensiya

(1979 yil 17 dekabr, Nyu-York)

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining
1997 yil 26 dekabrdagi
554-I-sonli Qarori

1998 yil 18 fevral

26.

 

Xotin-qizlarni kamsitishning barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi

Konvensiya

(1979 yil 18 dekabr, Nyu-York)

 

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining
1995 yil 6 maydagi 87-I-sonli Qarori

1995 yil 18 avgust

27.

Bolalarni boshqa mamlakatlarga o'g'irlab olib ketishning fuqarolik jihatlari to'g'risidagi Gaaga
konvensiyasi

(1980 yil 25 oktyabr, Gaaga)

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining
1998 yil 1 maydagi 629-I-sonli Qarori

1999 yil 1 avgust

28.

Qiynoqlarga solishga va muomalada bo'lish va jazolashning boshqa shafqatsiz, g'ayriinsoniy yoki
qadr-qimmatni tahqirlovchi turlariga qarshi Konvensiya

(1984 yil 10 dekabr, Nyu-York)

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining
1995 yil 31 avgustdagi
130-I-sonli Qarori

1995 yil 28 oktyabr

29.

Bola huquqlari to'g'risidagi

Konvensiya
(Bosh assambleyaning 44/25 rezolyutsiyasi bilan 1989 yil 20 noyabrda qabul qilingan)

O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining
1992 yil 9 dekabrdagi
757-XII-sonli Qarori

1994 yil 29 iyul

30.

Fuqaroviy va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktga doir, o'lim jazosini bekor qilishga
qaratilgan

ikkinchi fakultativ Protokol

(Nyu-York, 1989 yil 15 dekabr)

O'zbekiston Respublikasining
2008 yil 10 dekabrdagi O'RQ-185-sonli Qonun

 

2008 yil 12 dekabr

31.

Yangi Yevropa uchun Parij Xartiyasi

(1990 yil 21 noyabr, Parij)

O'zbekiston Respublikasi uchun 1993 yil
27 noyabrdan kuchga kirgan

1993 yil 27 noyabr

32.

Ko'chishga majbur bo'lganlar va qochoqlarga yordam berish to'g'risida Bitim

(1993 yil 24 sentyabr, Moskva)

O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining
1993 yil 29 dekabrdagi
1014-XII-sonli Qarori

1994 yil 21 noyabr

33.

Qurolli to'qnashuvda jabrlanganlarni muhofaza qilishning birinchi navbatdagi chora-tadbirlari
to'g'risidagi Bitim

(1993 yil 24 sentyabr, Moskva)

O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining
1993 yil 29 dekabrdagi
1013-XII-sonli Qarori

1994 yil 1 dekabr

34.

Bolali oilalarga ijtimoiy nafaqalar, kompensatsiya to'lovlari va aliment to'lash sohasida
fuqarolarning huquqlarini kafolatlari to'g'risidagi Bitim

(1994 yil 9 sentyabr, Moskva)

O'zbekiston Respublikasi uchun 1995 yil
12 apreldan kuchga kirgan

1995 yil 12 aprel

35.

Bolalar mehnatining og'ir shakllarini taqiqlash va yo'q qilishga doir shoshilinch choralar
to'g'risidagi

182-son-Konvensiya

(1999 yil 17 iyun, Jeneva)

O'zbekiston Respublikasining
2008 yil 8 apreldagi O'RQ - 144-sonli Qonuni

 

2009 yil 24 iyun

36.

Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyaga doir, bolalar savdosi, bolalar fohishabozligi va
bolalar pornografiyasiga taalluqli fakultativ Protokol

(2000 yil 25 may, Nyu-York)

O'zbekiston Respublikasining
2008 yil 11 dekabrdagi O'RQ-188-sonli
Qonuni

 

2009 yil 23 yanvar

37.

Bola huquqlari to'g'risidagi konventsiyaga doir, bolalar savdosi, bolalar fohishabozligi va
bolalar pornografiyasiga taalluqli fakultativ Protokol

(2000 yil 25 may, Nyu-York)

O'zbekiston Respublikasining
2008 yil 11 dekabrdagi O'RQ-190-sonli
Qonuni

2009 yil 23 yanvar

38.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining transmilliy uyushgan jinoyatchilikka qarshi Konvensiyasini
to'ldiruvchi odam savdosining, ayniqsa ayollar va bolalar savdosining oldini olish hamda unga
chek qo'yish va uning uchun jazolash haqidagi

Bayonnomasi

(2000 yil 15 noyabr, Nyu-York)

O'zbekiston Respublikasining
2008 yil 8 iyuldagi O'RQ-160-sonli
Qonuni

 

2008 yil 11 sentyabr