Ochiq ma'lumotlar

Ochiq ma'lumotlar

 

1. Akademiya tomonidan 2022-yilda amalga oshirilgan faoliyat to‘g‘risida ma'lumot. 

2. Akademiya tomonidan 2022-yilda amalga oshirilgan faoliyat to‘g‘risida ma'lumot.