Imtihonlar

Imtihonlar

"Davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirish, qonun 
ustuvorligi, iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish hamda 
ijtimoiy rivojlanishning ilmiy asoslari va amaliy yo‘nalishlari" 
fanidan maxsus imtihon  DASTURI

  Imtihon savollari:

1. Tayanch doktorantura instituti talabgorlari uchun 12.00.07 – “Sud hokimiyati. Prokuror nazorati. Huquqni muhofaza qilish faoliyatini tashkil etish. Advokatura” ixtisosligi bo‘yicha kirish imtihoni SAVOLLARI

2. Tayanch doktorantura instituti talabgorlari uchun 12.00.09 – “Jinoyat protsessi. Kriminalistika, tezkor-qidiruv huquq va sud ekspertizasi” ixtisosligi bo‘yicha kirish imtihoni SAVOLLARI

3. Tayanch doktorantura instituti talabgorlari uchun 12.00.12 – “Korrupsiya muammolari (yuridik fanlar)” ixtisosligi bo‘yicha kirish imtihoni SAVOLLARI