Автореферат

Автореферат

Авторефератлар:

1.      

ИСМОИЛОВ БОБУР МИРЗО ИЛҲОМ ЎҒЛИ

КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУН ҲУЖЖАТЛАРИ УСТИДАН ПРОКУРОР НАЗОРАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЧОРАЛАРИ

ЮКЛАБ ОЛИШ

2.      

ДАВРОНОВ АТОБЕК РАВШАНОВИЧ

АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАРНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШ УСТИДАН ПРОКУРОР НАЗОРАТИ

ЮКЛАБ ОЛИШ

3.      

САБИРОВ ЭРКИНЖОН КУЧКАРБАЕВИЧ

СУДЛАР ФАОЛИЯТИ ОЧИҚЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ТАШКИЛИЙ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

ЮКЛАБ ОЛИШ

4.      

ДОВУДОВА ДИЛЗОДА СУЛАЙМАНОВНА

БИРИНЧИ ИНСТАНЦИЯ СУДЛАРИДА ЖИНОЯТ ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА ПРОКУРОР ВАКОЛАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

ЮКЛАБ ОЛИШ

5.      

ДЖУРАЕВ ИХТИЁР БАХТИЁРОВИЧ

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ҚОНУНЧИЛИК ИЖРОСИ УСТИДАН ПРОКУРОР НАЗОРАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ 

ЮКЛАБ ОЛИШ

6.      

ОДИНАЕВ АДҲАМ САЪДУЛЛОЕВИЧ

МАЖБУРИЯТ ҲУҚУҚИ СОҲАСИДА НЕУСТОЙКА ҚЎЛЛАШНИ ТАРТИБГА СОЛИШ

ЮКЛАБ ОЛИШ

7.      

КОМИЛОВ АВАЗБЕК БОКИЖОНОВИЧ

ТАДБИРКОРЛАРНИ ҲУҚУҚИЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШГА ҚАРАТИЛГАН ҚОНУНЛАР ИЖРОСИ УСТИДАН ПРОКУРОР НАЗОРАТИНИНГ ТАШКИЛИЙ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

ЮКЛАБ ОЛИШ

8.      

АСТАНОВ ИСТАМ РУСТАМОВИЧ

ЖИНОЯТ ИШЛАРИ БЎЙИЧА МАХСУС БИЛИМЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ПРОЦЕССУАЛ ВА КРИМИНАЛИСТИК ЖИҲАТЛАРИ

ЮКЛАБ ОЛИШ

9.      

ШАЙЗАКОВ ШОДИЁР ИБРАГИМОВИЧ

МАЪМУРИЙ СУД ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА ПРОКУРОР ИШТИРОКИНИНГ ТАШКИЛИЙҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ: ҚИЁСИЙ ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛ

ЮКЛАБ ОЛИШ

10.        

ХИДОЯТУЛЛАЕВ АЛИШЕР ТОИРОВИЧ   

АККРЕДИТИВНИ ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ

ЮКЛАБ ОЛИШ

11.

ХАМЗАЕВ ДИЛАВЕР ДИЛШОД ЎҒЛИ

ТРАНСМИЛЛИЙ МОЛИЯВИЙ ЖИНОЯТЛАРГА ҚАРШИ КУРАШДА ҲУҚУҚНИ МУҲОФАЗА ҚИЛУВЧИ ОРГАНЛАР ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

 

Юклаб олиш

12.

ТОШОВ МУХАММАД РАЖАБОВИЧ

ХОДИМНИНГ АЙБИГА БОҒЛИҚ БЎЛМАГАН АСОСЛАРГА КЎРА ИШ БЕРУВЧИ ТАШАББУСИ БИЛАН МЕҲНАТ ШАРТНОМАСИНИ БЕКОР ҚИЛИШ

 

Юклаб олиш

13.

КЕНЖАЕВ ТИМУР ИСОМОВИЧ

ҚОНУНЧИЛИК ҲУЖЖАТЛАРИ ЛОЙИҲАЛАРИНИ 
КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ЭКСПЕРТИЗАСИ:
ҚИЁСИЙ-ХУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛ

 

Юклаб олиш

14.

АРИПОВ ДИЛШОД УРИНБАЕВИЧ

СУД ҲОКИМИЯТИ МУСТАҚИЛЛИГИНИ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ

Юклаб олиш

15.

БУРХОНОВА ГУЛРУХ ШУХРАТОВНА

МАЖБУРИЙ ИЖРО ТИЗИМИ БОШҚАРУВ ФАОЛИЯТИНИ 
ҲУҚУҚИЙ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ:
ҚИЁСИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛ

Юклаб олиш

16.

САИДОВ ШОХРУХХОН МУЗАФФАРОВИЧ

ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИ ҲУҚУҚ ИЖОДКОРЛИГИ 
ФАОЛИЯТИНИНГ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ 
ВА УЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Юклаб олиш 

17.

ИСМОИЛОВ ОЛИМЖОН ЮСУПЖОН ЎҒЛИ

КОРРУПЦИОН ЙЎНАЛИШДАГИ ЛАТЕНТ ЖИНОЯТЛАРНИ ФОШ ЭТИШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ 

Юклаб олиш

18.

ДЖУРАЕВА АНОРА ЗАППАРОВНА

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЎРТАСИДА ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИНГ 
ПРОФИЛАКТИКАСИГА ОИД ҚОНУНЛАР ИЖРОСИ УСТИДАН 
ПРОКУРОР НАЗОРАТИ

Юклаб олиш

19.

ИБРАГИМОВ ДИЁРБЕК ШУХРАТ ЎҒЛИ

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ҲАҚИДАГИ ҚОНУНЧИЛИК ИЖРОСИ УСТИДАН ПРОКУРОР НАЗОРАТИНИ ТАШКИЛЛАШТИРИШ ВА УНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Юклаб олиш

20.

СУЛТОНОВ ОЙБЕК СУЛТОНБОЕВИ

ДАСТЛАБКИ ТЕРГОВ ОРГАНЛАРИНИНГ ПРОФИЛАКТИК 
ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Юклаб олиш

21.

МУХАММАДИЕВА МОҲИНУР ЯХШИБАЕВНА

КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ИНСТИТУТЛАРИНИНГ РОЛИНИ ОШИРИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ МАСАЛАЛАРИ

Юклаб олиш

22.

САФАРОВ ТАХИРЖОН БАХОДИРОВИЧ

ОДИЛ СУДЛОВНИ АМАЛГА ОШИРИШ ЖАРАЁНИДА СУДЬЯЛАРНИНГ ЮРИДИК ЖАВОБГАРЛИГИ: ЗАМОНАВИЙ ҲОЛАТ ВА РИВОЖЛАНИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Юклаб олиш

23.

РАДЖАПОВА МУҲТАРАМ ЗИЁДУЛЛАЕВНА

ЖИНОЯТ ИШЛАРИНИ ЮҚОРИ СУД ИНСТАНЦИЯЛАРИДА 
КЎРИЛИШИДА ПРОКУРОР ФУНКЦИЯЛАРИ ВА ВАКОЛАТЛАРИНИ 
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ: ҚИЁСИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛ

Юклаб олиш

24.

АЛОЕВ УЛУҒБЕК МАХМУДОВИЧ
КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА ҚОНУН ҲУЖЖАТЛАРИ ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ МЕХАНИЗМЛАРИНИ 
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Юклаб олиш

25.

АТАЖАНОВ АЗИЗБЕК АБДИМАЛИКОВИЧ
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СУД ТИЗИМИДА 
КОРРУПЦИЯВИЙ ҲОЛАТЛАРНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ АМАЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ 

Юклаб олиш

26.

БОБОЕВ МИРШОД МУРОТОВИЧ
ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ РАҚАМЛИ
ТРАНСФОРМАЦИЯ ҚИЛИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ
АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Юклаб олиш

27.

ГАФУРОВ ФАРХОД РАШИДОВИЧ
ВАЛЮТА ҚИММАТЛИКЛАРИНИ НОҚОНУНИЙ ОЛИБ ЧИҚИБ КЕТИЛИШИГА ҚАРШИ КУРАШИШДА ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ 
ТАДБИРЛАРИНИНГ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ 
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Юклаб олиш

28.

ЗОКИРОВ ШЕРЗОД ИЛХОМ ЎҒЛИ
ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИДА МУРОЖААТЛАР БИЛАН ИШЛАШ ИНСТИТУТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Юклаб олиш

29.

ИМОМНАЗАРОВ АЛИШЕР ХАСАНОВИЧ
КЎЗДАН КЕЧИРИШ ТЕРГОВ ҲАРАКАТИНИ 
ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ПРОЦЕССУАЛ ВА КРИМИНАЛИСТИК ЖИҲАТЛАРИ

Юклаб олиш

30.

МИРСАГАТОВ  КАХРАМОН ХАЙДАРОВИЧ 
ИШГА ТИКЛАШ ТЎҒРИСИДАГИ МЕҲНАТ НИЗОЛАРИНИ СУДДА КЎРИШНИНГ ПРОЦЕССУАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ

Юклаб олиш

31.

ОТАЖАНОВ БОБУР АБДУЛЛАЕВИЧ
ИҚТИСОДИЙ СУД ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА ПРОКУРОР ИШТИРОКИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Юклаб олиш

32.

РАДЖАПОВ ДОНИЁР БАХТИЯРОВИЧ 
ФУҚАРОЛАР СОҒЛИҒИНИ САҚЛАШ ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУН ҲУЖЖАТЛАРИНИ ИЖРО ҚИЛИШ УСТИДАН ПРОКУРОР 
НАЗОРАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ 

Юклаб олиш

33.

РАХИМОВ ШАВКАТЖОН ЖЎРАЕВИЧ
СУВ ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУН ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ ИЖРОСИ УСТИДАН ПРОКУРОР НАЗОРАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ 
МАСАЛАЛАРИ

Юклаб олиш

34.

КАДИРОВА БАРНО ТУРАНБОЙ ҚИЗИ
ҚИЙНОҚҚА ҚАРШИ КУРАШИШГА ОИД ҚОНУНЧИЛИК ИЖРОСИ УСТИДАН ПРОКУРОР НАЗОРАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

МАСАЛАЛАРИ

Юклаб олиш

35.

ЮЛДАШЕВ ИҚБОЛЖОН РАХИМОВИЧ
МЕҲНАТ ШАРТНОМАСИНИ ЎЗГАРТИРИШНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ

 

Юклаб олиш

36.

БАРАКАЕВ ЛАЗИЗЖОН ОТАҚУЛОВИЧ
ДАЛИЛЛАРНИ ТЎПЛАШ УСУЛИ СИФАТИДА ТАФТИШ ЎТКАЗИШНИНГ ПРОЦЕССУАЛ ВА КРИМИНАЛИСТИК     

ЖИҲАТЛАРИ

Юклаб олиш

37.

АБДУЛЛАЕВА  МАЛИКАБОНУ  ЭРКИН  ҚИЗИ
ХАЛҚ  ТАЪЛИМИ  СОҲАСИДА  КОРРУПЦИЯНИ  ОЛДИНИ  ОЛИШ  МАСАЛАЛАРИ

 

Юклаб олиш

38.

АБДУХАКИМОВ  МУРОДУЛЛО  ТОГАЕВИЧ 
ЕР  ТЎҒРИСИДАГИ  ҚОНУН  ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ  ИЖРОСИ УСТИДАН  ПРОКУРОР НАЗОРАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ 

МАСАЛАЛАРИ

Юклаб олиш

40.

ШАМШИДИНОВ  УМАРХОН ТУРАХОДЖАЕВИЧ 
ФУҚАРОЛИК СУД ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА ПРОКУРОР ИШТИРОКИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Юклаб олиш

41.

ХАКНАЗАРОВ ШАВКАТ 
СУДНИНГ ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИ ИШТИРОКЧИЛАРИ 

ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШИ МАСАЛАЛАРИ

Юклаб олиш

42.

КАЮМОВ БАХТИЁР ЭРКИНЖОНОВИЧ
ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЛИКНИНГ ХУЦУКИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Юклаб олиш

43.

ДОВУДОВА ДИЛЗОДА СУЛАЙМАНОВНА
ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИНИНГ СУД МУҲОКАМАСИДА ПРОКУРОР ИШТИРОКИНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ МАСАЛАЛАРИ

Юклаб олиш

44.

МАМАНОВ САРДОРЖОН СОБИР ЎҒЛИ 
КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ СОҲАСИДА

“КОМПЛАЕНС-НАЗОРАТ” ТИЗИМИНИНГ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Юклаб олиш

45.

КАЮМОВ БАХТИЁР ЭРКИНЖОНОВИЧ  
ДАВЛАТ-ҲУСУСИЙ ШЕРИКЛИКНИНГ ХУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Юклаб олиш

46.

ИСРАИЛОВ ДИЛШОД ШАВКАТОВИЧ
ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТГА ОИД ҚОНУНЛАРНИ ИЖРОСИ УСТИДАН ПРОКУРОР НАЗОРАТНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Юклаб олиш